Trường hợp Học lại, Chuyển nhượn tài khoản hoặc chuyển sang hình thức học offline

1. Trường Hợp Học Lại

1.1 Hình thức học qua internet không học lại. Các bạn xem lại video bài giảng và bài sửa lỗi của Giáo viên để ôn tập kiến thức.

1.2  Kimi hỗ trợ 50% học phí khi học viên cũ (đã nhận chứng chỉ) muốn tham gia lại lớp học internet.

2. Trường Hợp Bảo Lưu Dài Hạn Kết Quả Học Tập Internet

2.1. Tại hình thức học internet, Kimi hỗ trợ bảo lưu (quá 30 ngày được xem là bảo lưu dài hạn)

2.2. Học viên bảo lưu dài hạn cần thông báo với Kimi và làm bài kiểm tra chất lượng khi tiếp tục khóa học.

2.3. Nếu học viên không tương tác trong lớp quá 30 ngày, khoá học sẽ tự động chuyển sang bảo lưu dài hạn.

3. Trường Hợp Chuyển Hình Thức Học Sang Offline

3.1. Kimi hỗ trợ học viên đang học hình thức internet được bảo lưu, chuyển sang hình thức học offline tại trung tâm Quận 10: 01 lần/học viên.

3.2. Với Học Viên đăng ký học phí ưu đãi, phí Chuyển Hình Thức Học Sang Offline là:

  • 500.000đ Lớp Kế Toán Căn Bản
  • 1.000.000đ Các Lớp Kế Toán Thực Hành

3.3. Học viên chuyển hình thức cần thông báo với Kimi và làm bài kiểm tra chất lượng khi tiếp tục khóa học.

4. Trường Hợp Xin Chuyển Nhượng Giá Trị Còn Lại Của Khoá Học

Học viên có thể xin chuyển nhượng giá trị còn lại của khoá học cho một bên thứ ba theo thủ tục của Kimi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute