Trường hợp Học lại, Chuyển nhượn tài khoản hoặc chuyển sang hình thức học offline

1. Trường Hợp Học Lại 1.1 Hình thức học qua internet không học lại. Các bạn xem lại video bài giảng và bài sửa lỗi của Giáo viên để ôn tập kiến thức. 1.2  Kimi hỗ trợ 50% học phí khi học viên cũ (đã nhận chứng chỉ) muốn tham gia lại lớp học internet. […]

Trường hợp Học lại, Chuyển nhượn tài khoản hoặc chuyển sang hình thức học offline Read More »