Hướng dẫn học tập trực tuyến tại Kế toán Kimi

Bài 1: Tổng quan về kế toán

Bài 2: Tài khoản kế toán và định khoản

Bài 3: Hướng dẫn tính giá hàng tồn kho

Bài 4: Cách gõ phông chữ Tiếng Việt trong HTKK

Bài 5: Hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp

Bài 6: Lập Tờ khai thuế GTGT đối với DN mới thành lập chưa phát sinh mua và bán

Bài 7: Cách lập bảng cân đối kế toán

Bài 8: Hướng dẫn lên BCTC trên HTKK

Bài 9: Hướng dẫn nộp tờ khai Thuế

Bài 10: Kiểm tra số tiền Thuế còn nợ

Bài 11: Tổng quan về Thuế

Bài 12: Phân tích chi tiết hoá đơn mua vào theo luật Thuế GTGT và Thuế TNCN

Lợi thế khi học tại Trung tâm đào tạo Kế toán Kimi

Hướng dẫn học tập trực tuyến tại Kế toán Kimi
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute