Hướng dẫn học tập trực tuyến tại Kế toán Kimi

Bài 1: Tổng quan về kế toán

Bài 2: Tài khoản kế toán và định khoản

Bài 3: Hướng dẫn tính giá hàng tồn kho

Bài 4: Cách gõ phông chữ Tiếng Việt trong HTKK

Bài 5: Hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp

Bài 6: Lập Tờ khai thuế GTGT đối với DN mới thành lập chưa phát sinh mua và bán

Bài 7: Cách lập bảng cân đối kế toán

Bài 8: Hướng dẫn lên BCTC trên HTKK

Bài 9: Hướng dẫn nộp tờ khai Thuế

Bài 10: Kiểm tra số tiền Thuế còn nợ

Bài 11: Tổng quan về Thuế

Bài 12: Phân tích chi tiết hoá đơn mua vào theo luật Thuế GTGT và Thuế TNCN

Lợi thế khi học tại Trung tâm đào tạo Kế toán Kimi

Bài 1: Tổng quan về kế toán
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute