Nội dung khóa học
Hướng dẫn học tập trực tuyến tại Kế toán Kimi
0/1
Bài 1. Cách tải bộ cài
0/1
Bài 2. Cách tạo dữ liệu
0/1
Bài 3. Cách tạo danh mục
0/1
Bài 4. Cách khai báo số dư đầu kỳ
0/1
Bài 5. Cách nhập liệu đến trang 12
0/1
Bài 6. Cách nhập liệu từ trang 13 đến 18
0/1
Bài 7. Cách nhập liệu từ trang 19 đến 23
0/1
Bài 8. Cách nhập liệu từ trang 24 đến 31
0/1
Bài 9. Cách nhập liệu từ trang 32 đến 39
0/1
Bài 10. Các nghiệp vụ cuối tháng
0/1
Bài 11. Cách nhập liệu từ trang 50 đến 53
0/1
Bài 12. Cách nhập liệu từ trang 54 đến 61
0/1
Bài 13. Cách nhập liệu từ trang 62 đến 69
0/1
Bài 14. Cách nhập liệu từ trang 70 đến 76
0/1
Bài 15. Cách nhập liệu từ trang 77 đến 81
0/1
Bài 16. Cách kết chuyển
0/1
Khóa học thực hành trên phần mềm kế toán Misa
Về bài học
Tài Liệu
Không tìm thấy tệp đính kèm
Không tìm thấy tệp đính kèm
0% Complete
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute