Hướng dẫn học tập trực tuyến tại Kế toán Kimi

Bài 1. Cách tải bộ cài

Bài 2. Cách tạo dữ liệu

Bài 3. Cách tạo danh mục

Bài 4. Cách khai báo số dư đầu kỳ

Bài 5. Cách nhập liệu đến trang 12

Bài 6. Cách nhập liệu từ trang 13 đến 18

Bài 7. Cách nhập liệu từ trang 19 đến 23

Bài 8. Cách nhập liệu từ trang 24 đến 31

Bài 9. Cách nhập liệu từ trang 32 đến 39

Bài 10. Các nghiệp vụ cuối tháng

Bài 11. Cách nhập liệu từ trang 50 đến 53

Bài 12. Cách nhập liệu từ trang 54 đến 61

Bài 13. Cách nhập liệu từ trang 62 đến 69

Bài 14. Cách nhập liệu từ trang 70 đến 76

Bài 15. Cách nhập liệu từ trang 77 đến 81

Bài 16. Cách kết chuyển

Hướng dẫn học tập trực tuyến tại Kế toán Kimi
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute