Lưu trữ: Bài tập

Mô tả.

Bài tập 17: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: CÁ NHÂN VỪA CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG VÀ TỪ KINH DOANH THÌ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Ở ĐÂU? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 16: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: Người lao động có hợp đồng lao động trên 3 tháng mà không có mã số thuế cá nhân có được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 15: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: Con ruột sinh tháng 2/2019 thì được giảm trừ gia cảnh từ tháng mấy năm nào? Bố mẹ nuôi dưỡng từ tháng 3/2019 nhưng tháng 1/2020 mới đăng ký thì tính giảm trừ gia cảnh từ bao giờ? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa …

Bài tập 15: Thuế chuyên sâu Read More »

Bài tập 14: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: DOANH NGHIỆP TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ĐANG LỖ, VẬY CHI PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NGHỈ MÁT CÓ ĐƯỢC TRỪ CHI PHÍ KHI TÍNH THUẾ TNDN KHÔNG? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 13: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGẮN HẠN NHIỀU LẦN ĐỂ THỰC HIỆN 1 CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT LÂU DÀI HAY KHÔNG? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 12: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: MẶT HÀNG MIỄN THUẾ CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO KHÔNG? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 11: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: TÀI KHOẢN TIỀN VAY CÓ CẦN THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ KHÔNG? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 10: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: Hóa đơn GTGT về chậm ngày nhưng khác tháng (khác năm tài chính, năm tài chính sau) có được khấu trừ VAT đầu vào không? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 9: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI: Mất hóa đơn liên 2 bị xử phạt bao nhiêu tiền đối với bên bán? Mất hóa đơn liên 3 bị xử phạt bao nhiêu tiền đối với bên bán? ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Bài tập 8: Thuế chuyên sâu

CÂU HỎI:  Các TH phải xuất hóa đơn điều chỉnh (K 3 Đ 20 TT39/2014/TT BTC )?  ***Lưu ý: Học viên nộp bài tập vào nhóm zalo hỗ trợ để được sửa bài.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute
https://www.highcpmrevenuegate.com/qr266938y8?key=91298d46a2bdab8014c6f92d87dfcc67