Lập báo cáo tài chính

Cô Lê Thương Kimi

Khoá thực hành kế toán tổng hợp 2024 – Thực hành trên chứng từ thực tế

Thực hành ghi sổ sách, lưu trữ sổ sách kế toán
– Mở hệ thống sổ sách kế toán tại doanh nghiệp
– Các trình tự, thủ tục kế toán tại doanh nghiệp
– Ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp vào hệ thống sổ sách
– Lập các Báo cáo tài chính.
– Thực hành kế toán máy

Khoá thực hành kế toán tổng hợp 2024 – Thực hành trên chứng từ thực tế Read More »

Cô Lê Thương Kimi

Khoá thực hành kế toán tổng hợp – Thực hành trên chứng từ thực tế

Thực hành ghi sổ sách, lưu trữ sổ sách kế toán
– Mở hệ thống sổ sách kế toán tại doanh nghiệp
– Các trình tự, thủ tục kế toán tại doanh nghiệp
– Ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp vào hệ thống sổ sách
– Lập các Báo cáo tài chính.
– Thực hành kế toán máy

Khoá thực hành kế toán tổng hợp – Thực hành trên chứng từ thực tế Read More »

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute