Khoá kế toán cho giám đốc

Khoá kế toán dành cho Giám đốc – Chủ doanh nghiệp – Quản lý doanh nghiệp

Bạn là Giám đốc, chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu và nắm bắt tổng quan về công việc kế toán để có thể quản lý công ty tốt hơn, nhận biết và kiểm tra nhân viên để kịp thời phát hiện sai sót, sửa đổi, giảm thiểu rủi ro về tài chính cho doanh nghiệp khi quyết toán thuế hay bị cơ quan thuế thanh kiểm tra.

Khoá kế toán dành cho Giám đốc – Chủ doanh nghiệp – Quản lý doanh nghiệp Read More »